Medlemsmøte 3. september 2018

Møtte: 9 medlemmer, samt et nytt medlem.

Hjemmesida har ikke blitt oppdatert derfor ble det fritt tema på månedens konkurranse.
18 bilder var med i konkurransen og resultatet kan sees her.

Videre ble det valgt ut kalenderbilder. Noen skulle få sende inn etter møtet.
Det er styret og kalendergruppa som velger ut hvilke bilder som blir med i kalenderen 2019.

Referent Anne Marit Sæta