Workshop med fotograf Ronny Østnes

Høsten 2018 hadde vi besøk av fotograf Ronny Østnes i Fotoklubben. Vi fant umiddelbart tonen hos hverandre og Lørdag 26. og søndag 27. januar 2019 får vi et gjensyn med Ronny! Denne gang vil Ronny ta oss gjennom en to-dagers workshop på Våler omsorgssenter. Tema for workshop er «Et langt liv» og vi skal ta livet på Omsorgssenteret på pulsen. Det hele avsluttes med en utstilling 26. januar. Print fra workshop gir vi til Våler Omsorgssenter. Ronny har erfaring fra mange lignende prosjekt og både han og vi gleder oss stort! Vil du se mer av Ronnys arbeider anbefales hans hjemmeside http://www.ronnyostnes.no/prosjekter
Vi arbeider med teori, fotografering, billedbehandling (fram til print) og ikke minst tilbakemeldinger og billedkritikk. Workshop starter lørdag kl 09.00 og vi avslutter med et enkelt felles måltid på lørdag ettermiddag. På søndag starter vi også kl 09.00 og holder på fram til 17.00 eller så lenge vi har behov for.
Velkommen til to spennende fotodager i Våler!
Vi har satt maksimalt antall deltagere til 8 og det er pr i dag 3 ledige plasser. Workshop koster 2 300.-
Påmelding til sveiolas@online.no så snart som mulig. De første som melder seg får plass.