Årsmøte 2018

Det innkalles med dette til Årsmøte i Solør Fotoklubb mandag  04.02.2019 i Sparebanks 1 møtelokaler på Flisa kl. 18.30

 

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder
  3. Styrets årsberetning
  4. Økonomi og regnskap
  5. Fastsettelse av kontingent
  6. Fastsettelse av styrets godtgjørelse
  7. Valg
  8. Innkomne saker
  9. Påskjønnelser
  10. Kåring av Årets fotograf

 

Saker som ønskes behandlet på Årsmøtet sendes Styret v/ Svein Sjølli (epost: sveiolas@online.no innen 01.02.19

 

     For Styret

Svein Sjølli

      Leder