Årsmøte 2020

Velkommen til årsmøte mandag 3. februar kl 18.30 i Sparebankens møtelokaler på Flisa. 

Sakliste:

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent
4. Valg av underskrift til protokoll
5. Styrets årsberetning
6. Regnskap
7. Innkomne saker
8. Fastsettelse av kontingent
9. Valg
10. Kåring av årets fotograf
11. Påskjønnelser

Dersom du har saker du ønsker behandlet på Årsmøtet bes dette sendt Styret v/ Svein så snart som mulig.

I forkant av Årsmøte avholdes siste konkurranse i konkurransen Årets fotograf. Tema er Fritt motiv og det leveres en serie på inntil 5 bilder. Årets fotograf kåres på Årsmøtet.

Velkommen!