Aktiviteter 2020

Det nye styret har hatt sitt første styremøte. Tema for konkurransen Årets fotgraf er satt opp: selfie uten ansikt, dans, fart, høst,  Lys i mørket, reportasje. Mange spennende temaer som utfordrer oss alle. Se aktivitetsoversikt for tidfesting.

Foregående år har vært usedvanlig aktivt og på grunn av økonomien må vi dessverre dra ned aktiviteten noe med hensyn til eksterne foredrag og workshops med eksterne krefter. Vi legger opp til foredrag med eksterne foredragsholdere i oktober og januar. Styret er av den oppfatning at vi skal få til mye spennende og utviklende aktivitet likevel.

Allerede i mars vil vi arrangere kurs i Lightroom og digital billedbehandling. Kurset går over to kvelder og vil omfatte grunnleggende kusr i bruk av Lightroom og billedbehandlingen vil konsentrere seg om hvordan vi med enkle grep kan gjøre gode bilder bedre.

I mai arrangeres fototur til Itrabo i Andalucia, Spania.  Turen vil vare ca en uke og arrangeres etter selvkostprinsippet og vil koste ca kr 3 000,- for reise og opphold. Se eget oppslag. 

I 2022 fyller klubben 40 år og styret planlegger i den forbindelse et bokprosjekt. Dette er foreløpig på tenkestadiet og vi kommer tilbake med mer info når planene er mer konkretisert.

Tradisjonelt er første mandag hver måned fast møtedag. I april er første mandag dagen etter palmesøndag og styret har derfor beslutte å flytte aprilmøtet til mandag 27. april.