April og Corona

Hei alle fotovenner!
Slik situasjonen er så velger vi å avlyse vårt møte 27. 4. Siden Spaniaturen også er avlyst betyr det at vi ikke får klubbaktiviteter før til septembermøtet. Jeg har hatt en uformell sjekk med styremedlemmer inkludert vararepresentanter om hva vi gjør nå og det er flertall for å kjøre konkurransen Månedens bilde i april som en nettkonkurranse. Dette innebærer at bildene lastes opp til vår hjemmeside og det blir avstemning via sms. Bildene sendes til jostein.vien@gmail.com. Konkurransebildene må være Jostein i hende innen fredag 24.4 kl 18.00. Jostein legger de ut og gir videre beskrivelse på framgangsmåte.
Vi i styret synes det er viktig med litt «felles» fotoaktivitet i disse coronatider og oppfordrer medlemmene våre til å legge ut bilder på vår Facebookside. Skriv litt om bildet du legger ut og utfordre et annet medlem. Jeg legger ut et bilde i dag og utfordrer Laila og Laila utfordrer………
Med ønske om en riktig god fotopåske!