Årets fotograf 2020 og «Solør i ord og bilder»

Som følge av corona har det både vært lav deltagelse og få komkurranser  i konkurransen Årets Fotograf 2020. På et utvidet styremøte ble vi enige om å avlyse konkurransen for 2020 og muligens 2021 ( avhengig av coronasituasjonen på nyåret).

Bokprosjektet «Solør i ord og bilder» er godt i gang med mange heltente medlemmer. Vi har vært ute å fotografert sammen en lørdag og vil bruke de neste medlemsmøtene til sammen å forbedre ( billedbehandle) de bildene som er kommet inn. Første runde med dette er på januarmøtet. På nyåret vil vi i tillegg arrangere flere felles fotoutflukter hvor vi vil legge opp til at vi oppsøker aktuelle steder i forhold til de tekster som skal illustreres.

Årets bilde 2020

 Som vanlig kåret vi vinneren av Årets Bilde  på vårt desembermøter. På grunn av corona har det vært litt lavere deltagelse på både møter og aktiviteter gjennom året, men likevel var det 7 deltagere med til sammen 32 bilder i årets konkurranse. Bjørg Lund-Vang var  som vanlig i tetsjiktet. I tillegg til første plassen har hun hele 4 bilder blant de ti beste.

Juryering ble foretatt av Nittedal Fotoklubb og de kåret Bjørgs bilde fra en togtur (noen ti-år tilbake) til Årets bilde 2020. I juryens begrunnelse vektlegges den gode historiefortellingen med assosiasjoner både til Mormor og de åtte ungene og dagens coronasituasjon.

Sølvplassen gikk til Laila Haugen Trøen med dette vakre og stemningsfulle bildet fra et kanoopplag i Mjøskanten

Bjørg kommer igjen på tredjeplass med denne fine stemningen fra Dovrefjell: