Årets fotograf 2020 og «Solør i ord og bilder»

Som følge av corona har det både vært lav deltagelse og få komkurranser  i konkurransen Årets Fotograf 2020. På et utvidet styremøte ble vi enige om å avlyse konkurransen for 2020 og muligens 2021 ( avhengig av coronasituasjonen på nyåret).

Bokprosjektet «Solør i ord og bilder» er godt i gang med mange heltente medlemmer. Vi har vært ute å fotografert sammen en lørdag og vil bruke de neste medlemsmøtene til sammen å forbedre ( billedbehandle) de bildene som er kommet inn. Første runde med dette er på januarmøtet. På nyåret vil vi i tillegg arrangere flere felles fotoutflukter hvor vi vil legge opp til at vi oppsøker aktuelle steder i forhold til de tekster som skal illustreres.