Årsmøte i klubben ble avholdt 6. februar. Møtet ble gjennomført etter utsendt agenda. Viktige punkter var årsrapport, valg av styre og årsregnskap.