Styremøte ble avhold 13. februar som en oppfølging av årsmøtet 6. februar.