Endring møte i fotoklubben 8. mai 2023

Se utsendt SMS og Facebook for oppdatert informasjon om dagens møte i fotoklubben.

Oppmøte bak Stormarkedet på Flisa kl 18.00.