Medlemsmøte mandag 5. juni 2023

Medlemsmøtet ble avholdt som planlagt med 11 medlemmer tilstede.
I forkant av medlemsmøtet ble det avholdt et styremøte.

Medlemmene var oppfordret til å ta med inntil tre bilder med fritt motiv for presentasjon og kommentarer/bildekritikk. Flere av medlemmene hadde fulgt oppfordingen og noen av bildene kan sees under.

Videre ble del snakket litt om mulige aktiviteter etter sommerferien.

Bokprosjektet ble diskutert og fremsdriftsplanen ble gjennomgått.

Neste medlemsmøte er mandag 14. august 2023.

Noen bilder fra presentasjonen