Møte mandag 14. august

Møtet ble avholdt på Solør Videregående Skole på Sønsterud. Et styremøte ble avholdt i forkant av medlemsmøtet.På medlemsmøtet ble boken fra bokprosjektet presentert i trykket utgave.Salg av boka ble diskutert.Fotomaraton som aktivitet ble diskutert, men ikke noe konklusjon. Tas opp igjen på senere møte. Medlemmer var invitert til å ta med bilder for presentasjon og…