Styremøte onsdag 23. august

Styret behandlet følgende temaer:

 1. Fotomaraton
  Utsettes til våren (april/mai). Det er for kort tid for planlegging i forhold til opprinnelig dato som var 4. september.
 2. Bokprosjekt
  Dato og ramme rundt lansering ble diskutert.
 3. Årets bilde
  Klubbmedlemmer bes om å ha med bilder til møtet 2. oktober
  Maks 3 – tre – bilder.
  Fritt tema.