Boklansering onsdag 13. september.

Åsnes Folkebibliotek kl. 19.00

Solør Fotoklubb sin bok
Tanker ved grindsleet
Solør i ord og bilder

presenteres onsdag 13. september kl. 19.00 på Åsnes Folkebibliotek.

Hjertelig velkommen!