Fotodag 27. januar

Lørdag 27. januar var det fotodag med vinterbilder som tema.
Fem medlemmer deltok på fotodagen.

Vi møttes på Åsnes folkebibliotek først for å legge en plan for dagen.
Etter en 2- timers tur i flott vintervær med mange bilder fra nærområdet
var det samling på Kaktus med Pizza og brus.
Deretter vendte vi tilbake til biblioteket så hver deltager kunne ta et utvalg
og redigere bildene for presentasjon. Noen av disse bildene kan du se under.

Kaffe og kaker ble servert ved gjennomgangen av bildene.

Tusen takk til Åsnes folkebibliotek for meget god hjelp🙂