Fra Medlemsmøte mandag 5. februar

Møtet ble holdt på Solør VGS Sønsterud

Agenda for møtet var:

  • Per-Ola viste bilder
    Per-Ola holdt en flott framvisning med flotte og interessante motiver fra Østerdalen.
  • Bildefremvisning
    Ta med inntil 2 bilder – fritt tema/motiv
    Flere av de frammøtte hadde tatt med seg bilder for fremvisning og bildekritikk/kommentarer,
    Mange flotte bilder og et utvalg kan sees under.

Kommende årsmøte ble også diskutert.

En enkel servering ble det tid til mellom øktene.