Årsmøte 4. mars 2024

Årsmøtet ble avholdt 4. mars på Åsnes folkebibliotek, Flisa med 9 medlemmer til stede.
Følgende saksliste ble gjennomgått

 1. Godkjenning av innkalling
  – Ingen kommentar
 2. Valg av møteleder
  – Anne Marit Sæta
 3. Valg av referent
  – Bjørg Lund Vang
 4. Valg av underskrift til protokoll
  – Alle medlemmer til stede
 5. Styrets årsberetning
  – Fremlagt av Sekretær
  Se Årsberetning 2023 her
 6. Regnskap
  – Fremlagt av kasserer
 7. Innkomne saker
  – Revisjon av vedtekter; Vedtekter fra 2. mars 2009 ble revidert med noen endringer.
  – Legge ut referater fra møter på hjemmeside i stedet for egen bok
 8. Kontingent
  – Endring av kontingent ble diskutert. Det ble besluttet å beholde dagens sum på kr 400,00 pr år.
 9. Valg
  – Nye medlemmer i styret er Alf Håvard Neser og Tor Arne Rønning
  – Valgkomite; Anne Marit Sæta og Per-Ola Carlsson
 10. Påskjønnelser
  – Avtroppende styremedlemmer ble takket av med blomster for god innsats;
  -> Øyvind Antonsen
  -> Anne Marit Sæta
  -> Bjørg Lund Vang