Fra medlemsmøte avholdt mandag 6. mai

Møtested: Åsnes folkebibliotek, Flisa
Tidspunkt: 18.30

Møtet ble holdt i en annen form enn planlagt p.g.a få deltagere.
Møtet var opprinnelig planlagt å omhandle ulike fotosjangere som
kanskje kunne være til inspirasjon for fotograferingen.
Ulike fotosjangere, med noe fokus på stilleben og en rekke andre fotoområder ble diskutert
rundt bordet med kaffe og sjokoladekake.

Neste møte er planlagt 3. juni 2024.