Blog

Årets fotograf 2020 og «Solør i ord og bilder»

Som følge av corona har det både vært lav deltagelse og få komkurranser  i konkurransen Årets Fotograf 2020. På et utvidet styremøte ble vi enige om å avlyse konkurransen for 2020 og muligens 2021 ( avhengig av coronasituasjonen på nyåret).

Bokprosjektet «Solør i ord og bilder» er godt i gang med mange heltente medlemmer. Vi har vært ute å fotografert sammen en lørdag og vil bruke de neste medlemsmøtene til sammen å forbedre ( billedbehandle) de bildene som er kommet inn. Første runde med dette er på januarmøtet. På nyåret vil vi i tillegg arrangere flere felles fotoutflukter hvor vi vil legge opp til at vi oppsøker aktuelle steder i forhold til de tekster som skal illustreres.

Årets bilde 2020

 Som vanlig kåret vi vinneren av Årets Bilde  på vårt desembermøter. På grunn av corona har det vært litt lavere deltagelse på både møter og aktiviteter gjennom året, men likevel var det 7 deltagere med til sammen 32 bilder i årets konkurranse. Bjørg Lund-Vang var  som vanlig i tetsjiktet. I tillegg til første plassen har hun hele 4 bilder blant de ti beste.

Juryering ble foretatt av Nittedal Fotoklubb og de kåret Bjørgs bilde fra en togtur (noen ti-år tilbake) til Årets bilde 2020. I juryens begrunnelse vektlegges den gode historiefortellingen med assosiasjoner både til Mormor og de åtte ungene og dagens coronasituasjon.

Sølvplassen gikk til Laila Haugen Trøen med dette vakre og stemningsfulle bildet fra et kanoopplag i Mjøskanten

Bjørg kommer igjen på tredjeplass med denne fine stemningen fra Dovrefjell:

Medlemsmøte oktober 2020

Vårt oktobermøte ble arrangert i Aticos møtelokaler på Flisa og kvelden var viet bokprosjektet vårt; «Solør i ord og bilder». Billedkunstneren Vanja Madsen holdt et gnistrende godt og inspirerende foredrag om  hvordan transformere en tekst til et bilde. Bokprosjektet er nå godt i gang og de første bildene har kommet inn. Dette blir spennende!

I tillegg var det som vanlig kåring av Månedens bilde. Tema var Fart og Anne Marit Sæta tok førsteplassen med dette fartsfylte bilde fra crossbanen på Starmoen.

Månedens bilde april 2020

Vi har nå gjennomført vår første nettbaserte konkurranse. Tema var «Selfie uten ansikt» og det var innlevert 16 bilder. Vinnere ble 

2020-04-27_07 Anne Marit Sæta  
2020-04-27_11 Svein Sjølli  
2020-04-27_05 Laila Haugen Trøen  
2020-04-27_06 Bjørg Lund-Vang 
2020-04-27_09 Laila Haugen Trøen  

alle med tre stemmer.

April og Corona

Hei alle fotovenner!
Slik situasjonen er så velger vi å avlyse vårt møte 27. 4. Siden Spaniaturen også er avlyst betyr det at vi ikke får klubbaktiviteter før til septembermøtet. Jeg har hatt en uformell sjekk med styremedlemmer inkludert vararepresentanter om hva vi gjør nå og det er flertall for å kjøre konkurransen Månedens bilde i april som en nettkonkurranse. Dette innebærer at bildene lastes opp til vår hjemmeside og det blir avstemning via sms. Bildene sendes til jostein.vien@gmail.com. Konkurransebildene må være Jostein i hende innen fredag 24.4 kl 18.00. Jostein legger de ut og gir videre beskrivelse på framgangsmåte.
Vi i styret synes det er viktig med litt «felles» fotoaktivitet i disse coronatider og oppfordrer medlemmene våre til å legge ut bilder på vår Facebookside. Skriv litt om bildet du legger ut og utfordre et annet medlem. Jeg legger ut et bilde i dag og utfordrer Laila og Laila utfordrer………
Med ønske om en riktig god fotopåske!